Logopedie Valkenswaard Logopedie Hapert - Logopedie Wijnen Valkenswaard Hapert

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Logopedie Valkenswaard Logopedie Hapert

Logopedie Wijnen in Valkenswaard en Hapert
Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek.
Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk.
Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.
Iedere behandeling duurt maximaal een half uur.
In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.
Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking
Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en CB artsen.
Verder is er, indien nodig, direct contact met de (basis)scholen.

Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.
Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.
Vergoedingen voor logopedie zitten in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Logopediepraktijk Wijnen heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten.

Eigen risico
U betaalt mogelijk een deel van uw behandeling zelf via het eigen risico.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor ouders zijn er daarom geen kosten verbonden aan de logopedische behandeling van hun kind.

Verwijzing
U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.
Zonder verwijzing naar de logopedist (DTL)
Sinds augustus 2011 bestaat de mogelijkheid naar de logopedist te gaan zonder verwijzing/machtiging van uw arts, tandarts of specialist.
Ik ben getraind om een screening af te nemen wanneer u zonder verwijzing komt. Dit heet de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze Directe Toegankelijkheid Logopedie. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar.
Wanneer uw verzekering de DTL niet vergoedt, dient u eerst contact te hebben met uw arts, tandarts of specialist.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof.
Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard.
Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie.
Ons privacyreglement vindt u via deze link

En het AVG keurmerk ontbreekt natuurlijk ook niet:


Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft.
Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) .
Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden.
De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Klik hier voor het klachtenformulier.

 
Logopedie Wijnen Valkenswaard
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu